Plik Edycja Zaznaczanie Widok Obraz Warstwa Kolory Narzędzia Filtry Okna
Pomoc

Tekst

Rycina 14.179. Narzędzie Tekst w Przyborniku
Narzędzie Tekst umieszcza tekst na obrazie. Dzięki GIMP możesz pisać tekst bezpośrednio na płótnie. Edytor tekstu nie jest już potrzebny (chociaż nadal możesz go używać, jeśli chcesz, zaznaczając opcję Użyj edytora w oknie dialogowym Opcje narzędzia. Dodano pasek narzędzi tekstowych, który pozwala edytować tekst na różne sposoby, ale nadal możesz używać okno dialogowe Opcje tekstu , aby zmienić czcionkę, kolor i rozmiar tekstu oraz uzasadnić go interaktywnie. Kliknięcie ramki prawym przyciskiem myszy otwiera menu kontekstowe, które umożliwia kopiowanie, wycinanie, wklejanie, ładowanie tekstu ...

Filtry

Rozdział 17. Filtry
Spis treści
1. Wstęp
2. Wspólne cechy
3. Filtry rozmycie
    3.1 Wprowadzenie
    3.2 Rozmycie Gaussa
    3.3 Średnia rozmycie krzywizny
    3.4 Mediana rozmycia
    3.5 Pikselizacja
    3.6 Selektywne Rozmycie Gaussa
    3.7 Rozmycie ruchu kołowego
    3.8 Rozmycie ruchu liniowego
    3,9 Rozmycie ruchu w powiększeniu
    3.10 Rozmycie taflowe
4. Filtry uwydatnianie
    4.1 Wprowadzenie
    4.2 Antialias
    4.3 Deinterlace
    4.4 High Pass
    4.5 Redukcja szumów
    4.6 Usuwanie czerwonych oczu
    4.7 Symetryczny najbliższy sąsiad
    4.8 Wyostrzanie (maska ​​wyostrzająca)
    4.9 Zniszczyć
    4.10 Destripe
    4.11 Filtr NL
    4.12 Falkowy rozkład
5. Filtry zniekształcania
    5.1 Wprowadzenie
    5.2 Zastosuj obiektyw
    5.3 Wyryć
    5.4 Grawerować
    5.5 Zniekształcenie obiektywu
    5.6 Mozaika
    5.7 Współrzędne biegunowe
    5.8 Marszczyć
    5.9 Zmiana
    5.10 Spherize
    5.11 Propagowanie wartości
    5.12 Wideo
    5.13 Fale
    5.14 Wir i uszczypnięcie
    5.15 Wiatr
    5.16 Zakręt krzywej
    5.17 Wytłoczenie (starsze)
    5.18 Papier gazetowy
    5.19 Zawinięcie strony
6. Filtry światła i cienia
    6.1 Wprowadzenie
    6.2 Supernowa
    6.3 Flara obiektywu
    6.4 Gradient Flare
    6.5 Efekty świetlne
    6.6 Iskierka
    6.7 Upuść cień
    6,8 Długi cień
    6.9 Winieta
    6.10 Drop Shadow (dziedzictwo)
    6.11 Perspektywiczny
    6.12 Efekt Xacha
7. Filtry szum
    7.1 Wprowadzenie
    7.2 Hałas CIE lch
    7.3 Hałas HSV
    7.4 Ciskać
    7.5 Wybierać
    7.6 Hałas RGB
    7,7 Łuk
    7.8 Rozpiętość
8. Filtry wykrywające krawędzie
    8.1 Wprowadzenie
    8.2 Różnica Gaussów
    8.3 Krawędź
    8.4 Laplace
    8.5 Neon
    8.6 Sobel
    8,7 Gradient obrazu
9. Filtry ogólne
    9.1 Wprowadzenie
    9.2 Matryca konwolucji
    9.3 Mapa odległości
    9.4 Wykres GEGL
    9.5 Normalna mapa
    9,6 Rozszerzać
    9.7 Erodować
10. Filtry łączenie
    10.1 Wprowadzenie
    10.2 Scalanie głębokości
    10.3 Taśma filmowa
11. Filtry artystyczne
    11.1 Wprowadzenie
    11.2 Zastosuj płótno
    11.3 Kreskówka
    11.4 Kubizm
    11.5 Płytka szklana
    11.6 Oilify
    11.7 Kserokopia
    11.8 Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
    11.9 Softglow
    11.10 Piksele wodne
    11.11 Cartoon (legacy)
    11.12 Clothify
    11,13. GIMPresjonista
    11.14 Oilify (starsze)
    11.15. Drapieżnik
    11.16 Softglow (starsza wersja)
    11.17 Van Gogh (LIC)
    11.18. Splot
12. Filtry dekoracyjne
    12.1 Wprowadzenie
    12.2 Dodaj fazę
    12.3 Dodaj ramkę
    12.4 Plama z kawy
    12.5 Mgła
    12.6 Rozmyta granica
    12.7 Stare zdjęcie
    12.8 Zaokrąglone rogi
    12.9 Ślizgać się
    12.10 Szablon rzeźbić
    12.11 Szablon Chrom
13. Filtry odwzorowania
    13.1 Wprowadzenie
    13.2 Mapa wypukłości
    13,3 Wypierać
    13.4 Fractal Trace
    13.5 Iluzja
    13.6 Mała planeta
    13.7 Projekcja panoramy
    13.8 Przekształcenie rekurencyjne
    13.9 Płytka Papierowa
    13.10 Płytka Bez Szwu
    13.11 Fractal Trace (starsza wersja)
    13.12 Obiekt na mapie
    13.13. Dachówka
14. Filtry renderowania
    14.1 Wprowadzenie
    14.2 Płomień
    14.3 Fractal Explorer
    14.4 IFS Fractal
    14.5 Hałas komórkowy
    14,6 Hałas Perlina
    14,7 Osocze
    14,8 Hałas Simplex
    14,9 Stały hałas
    14.10 Chmury różnicowe
    14.11 Bayer Matrix
    14.12 Szachownica
    14,13. Wzory dyfrakcyjne
    14.14 Krata
    14,15. Labirynt
    14.16 Zatoka
    14.17 Szachownica (starsza wersja)
    14,18. Eksplorator CML
    14,19. Siatka (starsza wersja)
    14.20 Puzzle
    14,21. Qbist
    14,22. Obwód
    14,23. Gfig
    14,24. Lawa
    14,25. Linia Nova
    14,26. Projektant Kuli
    14,27. Spyrogimp
15. Filtry stron WWW
    15.1 Wprowadzenie
    15.2 ImageMap
    15.3 Częściowo spłaszczony
    15.4 Plasterek
16. Filtry animacji
    16.1 Wprowadzenie
    16.2 Mieszanka
    16.3 Palić w
    16.4 Falujący
    16.5 Spinning Globe
    16.6 Fale
    16.7 Optymalizować
    16.8 Odtwarzanie nagranego dźwięku

1. Wstęp

Filtr to specjalny rodzaj narzędzia zaprojektowanego do pobierania warstwy wejściowej lub obrazu, zastosowania do niej algorytmu matematycznego i zwrócenia warstwy wejściowej lub obrazu w zmodyfikowanym formacie. GIMP korzysta z filtrów, aby uzyskać różnorodne efekty, które omówiono tutaj.
Filtry są podzielone na kilka kategorii:

 • Sekcja 3, „Filtry rozmycia”
 • Sekcja 4, „Filtry uwydatnianie”
 • Sekcja 5, „Filtry zniekształcania”
 • Sekcja 6, „Filtry światła i cienia”
 • Sekcja 7, „Filtry szum”
 • Sekcja 8, „Filtry wykrywające krawędzie”
 • Sekcja 9, „Filtry ogólne”
 • Sekcja 10, „Filtry łączenie”
 • Sekcja 11, „Filtry artystyczne”
 • Sekcja 12, „Filtry dekoracyjne”
 • Sekcja 13, „Filtry odwzorowania”
 • Sekcja 14, „Filtry renderowania”
 • Sekcja 15, „Filtry stron WWW”
 • Sekcja 16, „Filtry animacji”


Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.10/en/filters.html

Okno obrazu

Interfejs GIMP jest dostępny w dwóch trybach: tryb multi-okno (domyślnie) oraz tryb pojedynczego okna (opcjonalnie, zmieniamy za pośrednictwem OknaTryb jednego okna, jeśli zakończymy GIMP po włączeniu tej opcji, GIMP otworzy się w jednym okienie następnym razem).
W trybie pojedynczego okna, nowe okno nie dodaje: obrazy i dialogi są dodawane w zakładkach. Proszę zobaczyć trybu pojedynczego okna.
Po uruchomieniu GIMP bez obrazu otwarte okno obraz wydaje się być nieobecny w trybie pojedynczego okna, natomiast w trybie multi-okno, okno obrazu istnieje, nawet jeśli nie ma obrazu jest otwarta.
Zaczniemy od krótkiego opisu elementów, które są obecne domyślnie w zwykłym oknie obrazu. Niektóre komponenty mogą być usunięte za pomocą poleceń z widokiem menu.
Rysunek 3.5. Okno podglądu w trybie multi-okna

Główne okna

Interfejs użytkownika GIMP jest teraz dostępny w dwóch trybach:
 • multi-okna,
 • jednego okna.
Po otwarciu GIMP po raz pierwszy, otwiera się domyślnie w trybie multi-okna. Można włączyć tryb jednego okna poprzez systemu Okna Tryb jednego okna na pasku menu obrazu. Po  włączeniu w GIMP tej opcji, GIMP rozpocznie się w trybie jednego okna  następnym razem.
Tryb multi-okna
Rysunek 3.2. Zrzut ekranu ilustrujący tryb multi-okna
Powyższy zrzut ekranu pokazuje najbardziej podstawowy układ okien GIMP, które mogą być skutecznie wykorzystywane.

Gimp

Program wymagany przez MEN w standardzie wyposażenia pracowni w kwalifikacji E.14., EE.09. i INF.03. (darmowa alternatywa dla Adobe Photoshop) zawodu Technik programista i Technik informatyk oraz module ICDL/ECDL Edycja Obrazów.

Pierwsze kroki z Wilber

Część I. Wprowadzenie
 Rozdział 3. Pierwsze kroki z Wilber

Spis treści rozdziału

1. Podstawowe pojęcia
2. Główne Okna
  2.1. Przybornik
  2.2. Okno obrazu
  2.3. Doki
3. Cofanie
  3.1. Rzeczy, których nie można cofnąć
4. Typowe zadania
  4.1. Intencja
  4.2. Zmiana rozmiaru obrazu na ekranie
  4.3. Zmiana rozmiaru obrazu do druku
  4.4. Kompresja obrazów
  4.5. Kadrowanie obrazu
  4.6. Znajdowanie informacji o obrazie
  4.7. Zmiana trybu
  4.8. Przerzuć obrazu
  4.9. Obracanie obrazu
  4.10. Oddzielanie obiektu od tła
5. Jak rysować linie proste
  5.1. Intencja
  5.2. Przykłady

1. Podstawowe pojęcia

Rysunek 3.1. Wilber, maskotką GIMP. Wilber_Construction_Kit (w src / images /) pozwala nadać maskotka inny wygląd. Jest dziełem Tuomas Kuosmanen (tigertATgimp.org).

Ta sekcja zawiera krótkie wprowadzenie do podstawowych pojęć i terminologii stosowanej w GIMP-IE . Koncepcje przedstawione tutaj są wyjaśnione w znacznie większej głębokości gdzie indziej. Z kilkoma wyjątkami, mamy unikać zaśmiecania tę sekcję z dużą ilością linków i odsyłaczy: wszystko wspomniano tutaj jest tak wysokim poziomie, że można łatwo zlokalizować go w indeksie.
Obrazy
Obrazy są podstawowymi jednostkami używanymi przez GIMP. Z grubsza rzecz biorąc, „obraz” odpowiada pojedynczemu plikowi, takiemu jak TIFF lub JPEG. Można również pomyśleć o obrazie jako odpowiadające pojedynczym okienku wyświetlacza (choć w rzeczywistości jest to możliwe, aby mieć wiele okien wszystkie wyświetlanie tego samego obrazu). Nie jest możliwe, aby jeden obraz okno więcej niż jedno zdjęcie, chociaż, albo na obrazie nie mieć okna wyświetleniem.
GIMP obraz może być dość skomplikowana sprawa. Zamiast myśleć o nim jako o arkuszu papieru z obrazem na nim, myśleć o nim jako bardziej jak stos arkuszy, zwanej „warstwy” . Oprócz stosu warstw, A GIMP obraz może zawierać maski selekcyjny, zestaw kanałów, a także szereg ścieżek. W rzeczywistości, GIMP zapewnia mechanizm mocowania dowolnych fragmentów danych, zwanych „ pasożyty”, do obrazu.
W GIMP, można mieć otwartych wiele obrazów jednocześnie. Chociaż duże obrazy mogą korzystać z wielu megabajtów pamięci, GIMP wykorzystuje zaawansowany system zarządzania pamięcią na bazie płytek, który pozwala GIMP do obsługi bardzo dużych obrazów z wdziękiem. Istnieją granice, jednak i mający więcej dostępnej pamięci może poprawić wydajność systemu.
Warstwy
Jeśli obraz może być prosty w porównaniu do pojedynczego arkusza papieru, to obraz z warstwy porównywany jest plikiem przezroczystych dokumentach ułożone jedna na drugiej. Można rysować na każdym papierze, ale nadal zobaczyć zawartość innych arkuszy przez przezroczyste obszary. Można także przenieść jednego arkusza w stosunku do innych. Wyrafinowane GIMP użytkownicy często do czynienia z obrazów zawierających wiele warstw, a nawet kilkadziesiąt z nich. Warstwy nie muszą być nieprzezroczyste, a oni nie muszą obejmować cały zakres obrazu, więc jeśli spojrzeć na ekranie obraz jest, można zobaczyć więcej niż tylko górnej warstwy: można zobaczyć elementy z wielu warstw.
Rozdzielczość
Cyfrowe obrazy składają się z siatki elementów kwadratowych w różnych kolorach, zwanych pikselami. Każdy obraz ma rozmiar w pikselach, takich jak 900 pikseli szerokości i 600 pikseli wysokości. Ale piksele nie mają ustalonej wielkość w przestrzeni fizycznej. Aby ustawić obraz do drukowania, używamy wartość o nazwie rozdzielczości, zdefiniowany jako stosunek między rozmiarem obrazka w pikselach i jego fizycznej wielkości (zazwyczaj w calach), gdy jest on drukowany na papierze. Większość formatów plików (ale nie wszystkie) można zapisać tę wartość, która jest wyrażona jako ppi - pikseli na cal. Podczas drukowania pliku, wartość rozdzielczość określa rozmiar obrazu będą mieć na papierze, a w rezultacie, fizyczna wielkość pikseli. To samo 900x600 pikseli obrazu mogą być drukowane jako mały 3x2" karty z ledwo zauważalnych pikseli - lub duży plakat z dużych, masywnych pikseli Obrazy importowane z kamer i urządzeń mobilnych mają zwykle wartość rozdzielczości dołączony do pliku wartość. Jest to zazwyczaj 72 lub 96ppi. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wartość ta jest dowolna i został wybrana z przyczyn historycznych zawsze można zmienić wartość rozdzielczości wewnątrz.. GIMP - nie ma to wpływu na rzeczywisty obraz pikseli Ponadto, dla zastosowań takich jak wyświetlanie. obrazy na linii, na urządzeniach mobilnych, telewizyjnych lub wideo gier - krótko mówiąc, każde użycie, który nie jest drukowanie - wartość rozdzielczości jest bez znaczenia i jest ignorowana, a zamiast obrazu jest zazwyczaj wyświetlany tak, że każdy piksel obrazu odpowiada jednemu pikselowi ekranu.
Kanały
Kanał jest pojedynczym elementem koloru danego piksela. Na kolorowym piksela w GIMP, te elementy są zwykle czerwony, zielony, niebieski i czasami przezroczystość (alfa). Dla skali szarości obrazu, są szare i Alfa i dla Indexed kolorowego obrazu, są one indeksowane i Alpha.
Cały prostokątnej matrycy jednego ze składników koloru dla wszystkich pikseli w obrazie jest również określany jako kanał. Można zobaczyć te kanały kolorów z okna Channels.
Kiedy wyświetlany jest obraz, GIMP stawia te elementy razem tworzą kolory pikseli na ekranie, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Niektóre urządzenia wyjściowe mogą korzystać z różnych kanałów z czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeśli tak, GIMP kanały „s są przekształcane w odpowiednie dla nich urządzenia, gdy wyświetlany jest obraz.
Kanały mogą być przydatne podczas pracy nad obrazem, który potrzebuje korekty w jednym konkretnym kolorze. Na przykład, jeśli chcesz usunąć „ czerwonych oczu ” z fotografii, można pracować na Czerwonej kanału.
Możesz zajrzeć na kanałach jak maski, które umożliwiają lub ograniczają wyjście z kolorem, że kanał reprezentuje. Za pomocą filtrów na kanał informacji, można utworzyć wiele różnorodnych i subtelne efekty na obrazie. Prosty przykład użycia filtru na kanałach kolorów jest Channel Mixer filtr.
Poza tymi kanałami, GIMP pozwala także tworzyć inne kanały (lub bardziej poprawnie, Maski Channel), które są wyświetlane w dolnej części okna dialogowego Kanały. Można utworzyć nowy kanał lub zapisywać zaznaczenie do kanału (maska) . Patrz słowniczek wpis na Maski uzyskać więcej informacji na temat maski Normandzkich.
Zaznaczanie
Często podczas edycji obrazu, chcesz tylko część obrazu zostać naruszone. „Wybór” mechanizm sprawia, że jest to możliwe. Każde zdjęcie ma swój własny wybór, który normalnie widzieć jako ruchomej linii przerywanej oddzielającej wybranych częściach z niewyselekcjonowanych części (tak zwane „ mrówki maszerujące”). Właściwie to jest nieco mylący: wybór w GIMP jest oceniana, nie wszystko albo nic, a tak naprawdę wybór jest reprezentowana przez pełnoprawnego szarości kanału. Linia przerywana, które normalnie zobaczyć to po prostu linia konturu przy 50% poziomie -selected. W każdej chwili, choć można wyobrazić sobie wybór kanału w całej swej chwalebnej szczegółowo poprzez przełączanie QuickMask przycisk.
Duża składnikiem nauczenie się GIMP skutecznie pozyskuje sztukę robienia dobrych pozycje-pozycje, które zawierają dokładnie to, co trzeba i nic więcej. Ponieważ wybór-obsługa jest tak centralnie ważne, GIMP oferuje wiele narzędzi do prowadzenia go: asortyment narzędzi selekcyjnych podejmowania, wybór operacji selekcji i możliwość przełączania na tryb szybkiej maski, w których można leczyć kanał wyboru jako jakby to był kanał koloru, a tym samym „ malowanie wybór ”.
Cofanie
Kiedy popełniamy błędy, można je cofnąć. Prawie wszystko, co można zrobić, aby obraz można cofnąć. W rzeczywistości, zazwyczaj można cofnąć znaczną liczbę ostatnich rzeczy, które zrobił, jeśli uznasz, że były one błędne. GIMP to umożliwia utrzymanie przez historię swoich działań. Ta historia zużywa pamięć, chociaż, tak undoability nie jest nieskończona. Niektóre działania użyć bardzo mało pamięci cofania, dzięki czemu można zrobić dziesiątki je przed najwcześniejszych te są usuwane z tej historii; Inne rodzaje działań wymaga ogromnych ilości pamięci cofania. Można skonfigurować ilość pamięci GIMP pozwala na historii cofania każdego obrazu, ale w każdej sytuacji, zawsze powinieneś być w stanie cofnąć przynajmniej 2-3 swoje najnowsze działania. (Najważniejszym działaniem, które nie jest niewykonalne jest zamknięcie obrazu. Z tego powodu, GIMP prosi o potwierdzenie, że na pewno chcesz zamknąć obraz w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian.)
Wtyczki
Wiele, prawdopodobnie większość, rzeczy, które możesz zrobić, aby obraz w GIMP są wykonywane przez GIMP stosowania samego. Jednak GIMP umożliwia również szerokie zastosowanie „wtyczek”, które są programy zewnętrzne, które oddziaływują bardzo ściśle z GIMP, i są zdolne do manipulowania obrazy i inne GIMP obiektów w bardzo wyrafinowanych sposobów. Wiele ważnych Wtyczki są powiązane z GIMP , ale istnieje wiele dostępnych za pomocą innych środków są również dostępne. W rzeczywistości, pisanie wtyczek (skryptów) i jest najprostszym sposobem dla ludzi, a nie na GIMP deweloperami, aby dodać nowe funkcje do GIMP.
Wszystkie polecenia w menu filtrów i znacznej liczby poleceń w innych menu, są faktycznie realizowane w postaci wtyczek.
Skrypty
Ponadto do wtyczek, które są programy napisane w języku C, GIMP mogą również skorzystać skryptów. Największą liczbę istniejących skrypty są napisane w języku nazwie Script-Fu, który jest unikalny dla GIMP (dla tych, którzy dbają, jest to dialekt języka Lisp-podobnej nazwie Scheme). Możliwe jest również, aby napisać GIMP skryptów w języku Python lub Perl. Języki te są bardziej elastyczne i wydajne niż Script-Fu; Ich wadą jest to, że zależą one od oprogramowania, które automatycznie nie są pakowane z GIMP-IE , więc nie są one gwarantowane, aby działać poprawnie w każdym GIMP instalacji.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.10/en/gimp-first-steps.html

Przedmowa

https://docs.gimp.org/2.8/en/index.html

Podręcznik użytkownika GIMP Autorzy i współautorzy

Twórcy treści
Alex Muñoz (Spanish), Alexandre Franke (French), Alexandre Prokoudine (Russian), Angelo Córdoba Inunza (Spanish), Christian Kirbach (German), Daniel Francis (Spanish), Daniel Mustieles (Spanish), Daniel Winzen (German), Delin Chang (Chinese), Dimitris Spingos (Greek), Djavan Fagundes (Brasilian), Enrico Nicoletto (Brasilian), Felipe Ribeiro (Brasilian), Guiu Rocafort (Spanish), Jiro Matsuzawa (Japanese), Joe Hansen (Danish), João S. O. Bueno (Brasilian), Julien Hardelin (French, English), Kenneth Nielsen (Danish), Kolbjørn Stuestøl (Norwegian), Marco Ciampa (Italian), María Majadas (Spanish), Milagros Infante Montero (Spanish), Milo Casagrande (Italian) , Piotr Drąg (Polish), Rafael Ferreira (Brasilian), Róman Joost (German, English), Seong-ho Cho (Korean), SimaMoto,RyōTa (島本良太) (Japanese), Sven Claussner (German, English), Timo Jyrinki (Finnish), Ulf-D. Ehlert (German), Vitaly Lomov (Russian), Willer Gomes Junior (Brasilian), Yuri Myasoedov (Russian)
Korekta
Stéphane Poumaer (French) , Axel Wernicke (German, English) , Alessandro Falappa (Italian) , Manuel Quiñones (Spanish) , Ignacio AntI (Spanish) , Choi Ji-Hui(최지희) (Korean) , Nickolay V. Shmyrev (Russian) , Albin Bernharsson (Swedish) , Daniel Nylander (Swedish) , Patrycja Stawiarska (Polish) , Andrew Pitonyak (English) , Jakub Friedl (Czech, English) , Hans De Jonge (Dutch) , Raymon Van Wanrooij (Dutch) , Semka Kuloviæ-Debals (Croatian) , Sally C. Barry (English) , Daniel Egger (English) , Sven Neumann (English, German) , Domingo Stephan (German) , Thomas Lotze (German) , Thomas Güttler (German) , Zhong Yaotang (Chinese) , Calum Mackay (English) , Thomas S Lendo (German) , Mel Boyce (syngin) (English) , Oliver Ellis (Red Haze) (English) , Markus Reinhardt (German) , Alexander Weiher (German) , Michael Hölzen (German) , Raymond Ostertag (French) , Cédric Gémy (French) , Sébastien Barre (French) , Niklas Mattison (Swedish) , Daryl Lee (English) , William Skaggs (English) , Cai Qian (蔡芊) (Chinese) , Yang Hong (杨红) (Chinese) , Xceals (Chinese) , Eric Lamarque (Chinese) , Robert van Drunen (Dutch) , Marco Marega (Italian) , Mike Vargas (Italian) , Andrea Zito (Italian) , Karine Delvare (French) , David 'Ilicz' Klementa (Czech) , Jan Smith (English) , Adolf Gerold (German) , Roxana Chernogolova (Russian) , Grigory Bakunov (Russian) , Oleg Fritz (Russian) , Mick Curtis (English) , Vitaly Lomov (Russian) , Pierre PERRIER (French) , Oliver Heesakke (Dutch) , Susanne Schmidt (English, German) , Ben (German) , Daniel Hornung (English) , Sven Claussner (English, German)
Grafika, arkusze stylów
Jakub Steiner, Øyvind Kolås
Budowanie systemu, wkład techniczny
Kenneth Nielsen, Róman Joost, Axel Wernicke, Nickolay V. Shmyrev, Daniel Egger, Sven Neumann, Michael Natterer (mitch), Henrik Brix Andersen (brix), Thomas Schraitle, Chris Hübsch, Anne Schneider, Peter Volkov, Daniel Richard

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.10/en/preface.html
 
https://docs.gimp.org/2.8/en/index.html
https://docs.gimp.org/2.8/en/index.html