Tworzenie figur geometrycznych

z wykorzystaniem edytora GIMP

Jednym z elementów kompozycji grafik stron internetowych (i nie tylko) mogą być figury geometryczne. Edytor GIMP oferuje specjalne narzędzie, filtr Gfigury, do tworzenia, edycji i formatowania podstawowych kształtów geometrycznych.

Filtr GfiguryPasek narzędzi filtra Gfigury

Aby rozpocząć pracę wybierz:  FiltryRenderowanieGfigury...
W górnej części okna, można znaleźć zestaw ikon, który reprezentuje funkcje tego filtra.

Funkcje tworzenia obiektów rysunku

Z lewej strony paska narzędzi, można znaleźć kilka funkcji do rysowania obiektów. Klikając na odpowiednią ikonę można tworzyć następujące obiekty (zauważ, że punkty kontrolne są tworzone w tym samym czasie, co obiekt):
Tworzenie linii
Za pomocą tego narzędzia można rysować linie. Kliknij Podgląd, aby zaznaczyć punkt początkowy, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy do punktu końcowego.
Tworzenie prostokąta
Za pomocą tego narzędzia można narysować prostokąty. Kliknij Podgląd, aby zaznaczyć punkt początkowy, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby utworzyć prostokąt.
Tworzenie okręgu
Za pomocą tego narzędzia można narysować okręgi. Kliknij Podgląd, aby zaznaczyć środek, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy do otrzymania żądanego promienia.
Tworzenie elipsy
Za pomocą tego narzędzia można rysować elipsy. Kliknij Podgląd, aby zaznaczyć środek, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby uzyskać żądaną wielkość i formę.
Tworzenie łuku
Za pomocą tego narzędzia można narysować łuki. Kliknij Podgląd, aby ustawić punkt początkowy. Kliknij ponownie, aby ustawić inny punkt łuku. Nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij wskaźnik; po zwolnieniu przycisku myszy, punkt końcowy łuku jest umieszczony i łuk obejmujący te trzy punkty.
Tworzenie regularnego wielokąta
Za pomocą tego narzędzia można utworzyć wielokąt foremny. Zacznij od ustawienia liczby boków w opcji narzędzia na prawo od podglądu. Następnie kliknij Podgląd, umieścić środek i nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij wskaźnik myszy, aby uzyskać żądaną wielkość i orientację.
Tworzenie gwiazdy
Za pomocą tego narzędzia można stworzyć gwiazdę. Zacznij od ustawienia liczby boków w opcji narzędzia na prawo od podglądu. Następnie kliknij Podgląd, umieścić środek i nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij wskaźnik myszy, aby uzyskać żądaną wielkość i orientację.
Tworzenie spirali
Za pomocą tego narzędzia można utworzyć spiralę. Zacznij od ustawienia liczby boków i ułożenia w opcjach narzędzia na prawo od podglądu. Następnie kliknij Podgląd, umieścić środek i nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij wskaźnik myszy, aby uzyskać żądaną wielkość.
Tworzenie Krzywej Beziera
Za pomocą tego narzędzia można utworzyć krzywą Béziera. Kliknij Podgląd, aby ustawić punkt początkowy i kolejne punkty: krzywa zostanie utworzony między tymi punktami. Aby zakończyć tworzenie punktu naciśnij klawisz SHIFT przy tworzeniu ostatniego punktu.

Funkcje zarządzania obiektami

W środkowej części paska narzędzi, można znaleźć funkcje do zarządzania obiektami:
Przesuwanie obiektu
Za pomocą tego narzędzia można przenieść aktywny obiekt. Aby to wykonać, kliknąć na punkcie kontrolnym i przesuń go.
Przesuwanie pojedynczych punktów
Za pomocą tego narzędzia, można kliknąć i przeciągnij jeden z punktów kontrolnych. Każdy z tych punktów przenosi obiekt w inny sposób.
Kopiowanie obiektu
Za pomocą tego narzędzia można powielić obiekt. Kliknij na punkt kontrolny obiektu i przeciągnij kopię obiektu do pożądanego miejsca.
Usuwanie obiektu
Kliknij na punkt kontroli obiektu, aby go usunąć.
Zaznaczanie obiektu
Za pomocą tego narzędzia można zaznaczyć obiekt do. Wystarczy kliknąć na jeden z jego punktów kontrolnych.

Funkcje organizacji obiektu

Na prawo od paska narzędzi, można znaleźć narzędzia do nakładania się obiektów (można również uzyskać je, klikając przycisk listy rozwijanej jeśli nie są widoczne).
Podwyższa zaznaczony obiekt, Obniża zaznaczony obiekt
Za pomocą tego narzędzia można przesunąć zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę lub w dół.
Wyciąga zaznaczony obiekt na górę, Obniża zaznaczony obiekt na dół
Za pomocą tego narzędzia można przesunąć zaznaczony obiekt na górę lub na dół.
Wyświetla poprzedni obiekt, Wyświetla następny obiekt
Funkcje te pozwalają przejść z jednego obiektu do drugiego. Wyświetlany jest tylko ten obiekt.
Pokaż wszystkie obiekty
Funkcja ta pokazuje wszystkie obiekty ponownie, po użyciu zarówno dotychczasowe funkcje.
Uwaga
Jeżeli okno jest zbyt małe, aby zobaczyć wszystkie ikony, pasek narzędzi zawiera listę rozwijaną, która oferuje brakujące funkcje.

Główne okno Gfigury

Szczegóły obiektu
Współrzędne XY przedstawiają położenie wskaźnika.
Opcje narzędzia
Jeśli wybrano narzędzie menu oferuje kilka opcji (jak liczby stron), można je tutaj zmienić.
Promyki
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, dostępne (aktywne) są dwa przyciski, wyboru koloru i rodzaju pędzla.
Uwaga
Zmiany koloru lub wypełnienia stosuje się do istniejących obiektów.
Wypełnianie
Z pomocą tej listy rozwijanej, można zdecydować, czy i jak obiekt zostanie wypełniony, za pomocą koloru, wzoru lub gradientu.
Pokaż siatkę
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, siatka jest widoczna na podglądzie dla łatwiejszego pozycjonowania obiektów.
Przyciągaj do siatki
Jeśli ta opcja jest włączona, obiekt dostosuje się do siatki.
Wyświetlanie obrazu
Gdy ta opcja jest zaznaczona, bieżący obraz jest wyświetlany w podglądzie (obszar roboczy).

Zadania

  1. Zastosuj poznane techniki do utworzenia obrazu skomponowanego z własnych obiektów.
  2. Zaprezentuj obraz osadzając go w stronie internetowej.
Źródło:
 http://docs.gimp.org/2.8/en/plug-in-gfig.html