Wielkość ma znaczenie

Facebook

Zdjęcie w tle


Zadanie

  1. Utwórz zdjęcie w tle o rozmiarze 849 x 313 (wykonaj podstawowe operacje skalowanie, kadrowanie i inne z zależności od potrzeb).
  2. Zapisz w pliku w formacie JPG.
  3. Opcjonalnie  opublikuj pliki w serwisie społecznościowym.

Grafika posta

Obrazy w serwisie Facebook mogą być maksymalną szerokość 476 px. O ile jest to możliwe warto przyjąć taką wysokość (kadrowanie w kwadracie miniatur).

Zadanie
  1. Utwórz grafikę o rozmiarze 476 x 476 (wykonaj podstawowe operacje skalowanie, kadrowanie i inne z zależności od potrzeb).
  2. Zapisz w pliku w formacie PNG.
  3. Opcjonalnie  opublikuj pliki w serwisie społecznościowym.