GIMP 2.10

Edytor grafiki

Program wymagany przez CKE w standardzie wyposażenia pracowni egzaminacyjnej w kwalifikacji E.14. i EE.09. (alternatywa dla Adobe Photoshop) zawodu Technik informatyk oraz module ICDL/ECDL Edycja Obrazów.
Licencja:  GNU
Systemy:  Windows 7-10,
Strona programu: www.gimp.org
Instalacja (aktualizacja) i konfiguracja
 1. Jeśli nie masz zainstalowanego edytora GIMP lub jest on nieaktualny (wersje sprawdź w oknie O programie z menu Pomoc) pobierz plik instalacyjny ze strony programu.
 2. Zainstaluj edytor uruchamiając plik instalatora z folderu Pobrane.
 3. Uruchom edytor.
 4. Zmień tryb pracy programu na układ w jednym oknie - menu Okno opcja Tryb jednego okna.
 5. Jeśli to konieczne zmień język na polski - menu Edycja (Edit) opcja Preferencje (Preferences); w otwartym oknie  menu Interfejs (Interface) w panelu prawym znajdź Język (Language) i z listy rozwijalnej wybierz polski[pl] (Polish[pl]).

Ćwiczenie

 1. Z menu Plik wybierz Utwórz > Zrzut ekranu.
 2. W oknie dialogowym wybierz Pobranie całego ekranu i naciśnij przycisk Zrzuć.
 3. Z menu Plik wybierz Wyeksportuj.
 4. W oknie dialogowym w polu Nazwa wpisz nazwę pliku w formacie PNG.
 5.  Określ lokalizację pliku i naciśnij Wyeksportuj.
 6. Zamknij edytor (Porzuć zmiany).
Zadanie
 1. Opublikuj plik w portfolio.
  Wskazówka: zobacz przykład