Posty

2.5. Zaznaczenie rozmyte (Magiczna różdżka)

Obraz
Zaznaczenie rozmyte (Magiczna różdżka) służy do wybierania obszarów bieżącej warstwy lub obrazu na podstawie podobieństwa kolorów.
Podczas korzystania z tego narzędzia bardzo ważne jest wybranie właściwego punktu początkowego. Jeśli wybierzesz niewłaściwe miejsce, możesz uzyskać coś zupełnie innego niż to, czego chcesz, lub nawet odwrotnie.
Różdżka jest dobrym narzędziem do wybierania obiektów o ostrych krawędziach. Korzystanie z niego jest przyjemne, więc początkujący często zaczynają go często używać. Prawdopodobnie odkryjesz jednak, że im bardziej go używasz, tym bardziej jesteś sfrustrowany trudnością w wyborze dokładnie tego, czego chcesz, nie więcej, nie mniej. Bardziej doświadczeni użytkownicy uważają, że narzędzia Ścieżka i Wybór koloru są często bardziej wydajne i używają Różdżki mniej. Nadal jednak jest przydatny do wybierania obszaru w konturze lub do poprawiania niedoskonałych zaznaczeń. Często działa bardzo dobrze przy wybieraniu jednolitego koloru (lub prawie jednoliteg…

2. Narzędzia zaznaczania

Obraz
2.1 Właściwości ogólne Narzędzia zaznaczania pozwalają na zaznaczanie obszarów warstw i obrazów, umożliwiając pracę nad nimi. Obszary niezaznaczone pozostają niezmienione. Każde z narzędzi posiada swoje właściwości, ale mają też cechy wspólne. Te cechy wspólne są opisane poniżej; różnice opisano oddzielnie dla każdego narzędzia. Informacje, o „zaznaczaniu” można znaleźć w Zaznaczanie.
Istnieje siedem narzędzi zaznaczania:
Zaznaczenie prostokątneZaznaczenie eliptyczneZaznaczenie odręczneZaznaczenie rozmyteZaznaczenie według koloruInteligentne nożyceZaznaczenie pierwszego planu W niektórych przypadkach „Ścieżki” również zachowują się jak zaznaczenie: każda zamknięta ścieżka zmienia się w zaznaczenie. Narzędzie ma jednak więcej możliwości, a jego opcje różnią się od opcji narzędzi zaznaczania.
2.1.1 Klawisze modyfikujące (Domyślne) Zachowanie Narzędzi zaznaczania zmienia się pod wpływem przytrzymania Ctrl, Shift, Alt i ich kombinacji, przed, po i w trakcie zaznaczania.
Uwaga
Doświadczeni…

4.6. Skalowanie

Obraz
4.6.1. Przegląd Narzędzie Skalowanie służy do skalowania warstw, zaznaczeń lub ścieżek (obiektu). Po kliknięciu na obrazie narzędziem otwiera się okno dialogowe Informacje o Skalowaniu, pozwalające zmieniać oddzielnie Szerokość i Wysokość. W tym samym czasie na obiekt nałożony jest Podgląd (ewentualnie z siatką lub obrysem), a uchwyty pojawiają się na rogach i krawędziach, które można kliknąć i przeciągnąć, aby zmienić wymiary. W środku podglądu pojawi się małe kółko umożliwiające przesunięcie podglądu.
4.6.2. Aktywacja narzędzia  Dostęp do narzędzia Skalowanie można uzyskać na kilka sposobów:
z paska menu obrazu NarzędziaNarzędzia przekształcaniaSkaluj, klikając ikonę narzędzia: w przyborniku,za pomocą kombinacji klawiszy Shift + S.  4.6.3. Modyfikatory klawiszy (domyślne)Shift
 Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje przełączenie opcji Stałe proporcje
Ctrl
 Przytrzymanie klawisza Ctrl spowoduje przełączenie opcji Wokół środka.
 4.6.4. Opcje narzędzi  Zwykle opcje narzędzi s…

GIMP 2.10

Obraz
Edytor grafiki Program wymagany przez CKE w standardzie wyposażenia pracowni egzaminacyjnej w kwalifikacji E.14. i EE.09. (alternatywa dla Adobe Photoshop) zawodu Technik informatyk oraz module ICDL/ECDL Edycja Obrazów.
Licencja:  GNU Systemy:  Windows 7-10,
Strona programu: www.gimp.org

Modyfikowanie zdjęć na potrzeby strony WWW

Obraz
Korekta Retusz Wybierz miękki pędzel.Naciśnij przycisk Klonowanie.Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij miejsce źródła klonowania.Klikając zamaluj obszar docelowy (unikaj pociągnięć). Usuwanie czerwonych oczu Wybierz Zaznaczanie eliptyczne i zaznacz obszar do korekty.Z menu Filtry, z listy Uwydatnienie wybierz Usuwanie efektu czerwonych oczu....W oknie ustaw parametr Próg i zatwierdź przyciskiem OK. Głębia kolorów Z menu Kolory wybierz Poziomy....Ustaw Poziomy wejściowe po analizie histogramu (przesuń uchwyty czarnego i białego punktu i korekty Gamma) i naciśnij przycisk OK.Korekta kolorów można wykonać wykorzystując funkcje automatyczne z menu Kolory wybierając z listy Automatycznie odpowiednią opcję lub ręcznie za pomocą Balans kolorów. Zadanie Utwórz stronę internetową zawierającą zestawienie (porównanie) obrazów oryginalnych i przekształconych.

Tło tonalne strony internetowej

Obraz
Klasyczna metoda tworzenia tonalnego tła strony internetowej, polega na wykonaniu grafiki o 1px szerokości lub wysokości (w zależności od układu) i zdefiniowaniu stylu CSS, który ten motyw powtórzy.
Przykład 1 Uruchom edytor graficzny GIMP.Z menu Plik wybierz Nowy.W oknie Utworzenie nowego obrazu ustaw atrybuty Szerokość i Wysokość na 100 px i zaakceptuj przyciskiem OK. Na przyborniku kliknij przycisk Gradient a oknie dokowanym Edytor gradientów.Kliknij przycisk koloru aktywnego i ustaw jego wartość na rgb(51, 51, 51).Kliknij przycisk koloru tła i ustaw jego wartość na rgb(204,204,204).Wypełnij (przeciągnij myszką pionowo) gradientem obraz.Z menu Obraz wybierz Wymiary płótna... i ustaw szerokość na 1px.Wyeksportuj obraz do pliku tlo1.png. Utwórz plik strony internetowej p1.html i zdefiniuj styl CSS definiujący tło:
body {
background: url(tlo1.png) repeat-x rgb(204,204,204);
} Zadanie Wykonaj  grafikę, która będzie motywem tła strony internetowej z wykorzystaniem powtarzania pionowego. Spra…

Kształty i figury geometryczne

Obraz
Przykład 1
Uruchom edytor graficzny GIMP.Z menu Plik wybierz Nowy.W oknie Utworzenie nowego obrazu ustaw atrybuty Szerokość 300 px i Wysokość na 100 px i zaakceptuj przyciskiem OK.Używając różnych narzędzi zaznaczania  utwórz kształty i figury geometryczne z wykorzystaniem opcji z menu Edycja i różnych parametrów narzędzia Rysuj wzdłuż zaznaczenia (jeśli kompozycja tego wymaga włącz przyciąganie do siatki i ustal jej parametry).Wyeksportuj obraz do pliku figury.png.Opublikuj plik na stronie internetowej:
<img src="figury.png" width="300" height="100" alt="Kształty i figury">  Zadanie Wykonaj  grafikę (inną niż prostokąt) z przezroczystym tłem. Efekt opublikuj na przykładowej stronie z tłem tonalnym. Teoriahttp://plotkarka.eu/PI/html5/obrazy.html