Usuwanie efektu czerwonych oczu

3.7.1. Przegląd

Rysunki 17.27. Przykład filtra „Usuwania efektu czerwonych oczu”
Oryginalny obraz
Zastosowany filtr „Usuwanie efektu czerwonych oczu”
Celem tego filtra jest - wiecie co - usuwanie efektu czerwonych oczu ze zdjęcia. Przed nałożeniem „Usuwanie efektu czerwonych oczu” trzeba wykonać zaznaczenie  (lasso lub eliptyczne) od granicy tęczówki oka z czerwoną źrenicą. Tylko można zastosować filtr na tej selekcji. Jeśli nie wykonamy tego wyboru, filtr poinformuje, że: „Ręcznie zaznaczenie oczu może ulepszyć wynik” .

3.7.2. Aktywacja filtra

Filtr ten znajduje się w menu okna obrazu w Filtry Uwydatnienie Usuwania efektu czerwonych oczu... .

3.7.3. Opcje

Rysunek 17.28.  Opcje „Usuwanie efektu czerwonych oczu”
Podgląd
Jeśli zaznaczysz „Podgląd” można zobaczyć zmiany w czasie rzeczywistym w oknie podglądu. I można wybrać dobrą wartość progu w porównaniu z tym, co widzisz, a następnie zatwierdzić go.
Próg
Jeśli przesuniesz kursor progu w celu wyeliminowania  koloru czerwonego wartości będą się różnić.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/plug-in-red-eye-removal.html