Barwa i nasycenie

Hue-Saturation

Narzędzie zmienia poziom odcienia (barwy), nasycenia i jasności kolorów aktywnej warstwy lub zaznaczenia.

Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:
  • W menu obrazu poprzez: Narzędzia Narzędzia kolorówBarwa i nasycenie... lub KoloryBarwa i nasycenie... 
  • Klikając ikonę narzędzia: w Przyborniku, pod warunkiem, że masz zainstalowane narzędzia kolorów w Przyborniku. W tym celu należy odwołać się do sekcji 1.7, „Przybornik” .

Opcje

Opcje narzędzia „Odcień i nasycenie”
Ustawienia
Można zapisać ustawienia kolorów obrazu za pomocą przycisku + Dodaj ustawienia do ulubionych.
Przycisk otwiera menu:  

Dodatkowe menu
które pozwala na Zaimportuj ustawienia z pliku lub Wyeksportuj ustawienia do pliku i daje dostęp do okna dialogowego Zarządzaj ustawieniami:
Okno dialogowe Zarządzanie zapisanymi ustawieniami

Modyfikacja wybranego koloru podstawowego
Do modyfikacji można wybrać od 1 do 6 kolorów. Są one rozłożone na planie okręgu. Kliknięcie przycisku Łącznie spowoduje dopasowanie wszystkich kolorów.
Pokrywanie
Ten suwak pozwala ustawić jak kolory się pokrywają. Efekt ten jest bardzo subtelny i działa tylko na bardzo bliskich kolorach:
Oryginalny obraz . Od lewej do prawej: czerwono-żółty (255; 240; 0); czysty żółty (255; 255; 0); zielonkawo-żółty (240; 255; 0).
Pokrywanie = 0 . Odcień = 15. Kolory (186, 255; 1), (168, 255; 1), (156, 255, 1).
Pokrywanie = 100 . Odcień = 15. Kolory (192, 255; 1), (168, 255; 1), (162, 255, 1). Z powodu nakładania się, zielonkawy jest mniej zielony i czerwonawy jest mniej czerwony.
Dopasowanie zaznaczonego koloru
  • Barwa : Suwak i pole wejściowe pozwalają wybrać odcień w kole barw (-180, 180).
  • Jasność : Suwak i pole wejściowe pozwalają wybrać wartość (jasność): -100, 100.
Uwaga
Jasność zmienia tutaj współczynnik gamma kolorów, podczas gdy dotyczą one odcieni koloru z narzędzi krzywych i poziomów, które pracują na kanałach kolorów. Jeżeli zmienisz żółty jasność, barwę i nasycenie, wszystkie żółte pikseli zostaną zmienione, gdy tylko ciemne, jasne lub średnie jasności pikseli zostanie zmieniona z narzędzi krzywych lub poziomów.
  • Nasycenie : Suwak i pole wejściowe pozwalają na wybranie nasycenia: -100, 100.
  • Przywróć kolor przycisk usuwa zmiany barwy, jasności i nasycenia wybranego koloru.
Podgląd
Zaznaczenie pola Podgląd umożliwi śledzenie na bieżąco zachodzących zmian.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/gimp-tool-hue-saturation.html