Tworzenie nowych plików

Użyj Plik Nowy , aby otworzyć okno Utworzenie nowego obrazu. Zmodyfikuj początkową szerokość i wysokość pliku lub użyj standardowych wartości, a następnie otwórz nowy plik obrazu. Więcej informacji na temat okna tworzenia nowych obrazów można znaleźć w rozdziale 2.2, „Nowy ...” .

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/gimp-using-fileformats-creating.html