Rozmycie Gaussa

2.3. Rozmycie Gaussa

2.3.1. Przegląd 

Rysunki 17.9. Przykład filtru „Rozmycie Gaussa”
 Rozmycie
Oryginał
Wtyczka Rozmycie Gaussa działa na każdym pikselu w warstwie aktywnej lub zaznaczeniu, wyznaczając jej wartość średnią wszystkich wartości pikseli znajdujących się w określonej odległości w oknie. Wyższa wartość będzie dawać większą ilość rozmycia. Rozmycie może być ustawione do działania w jednym kierunku bardziej, klikając przycisk Łańcucha tak, że jest on rozłączony, i zmieniając promień. GIMP obsługuje dwie implementacje rozmycie Gaussa: IIR GB oraz RLE GB Obie dają takie same wyniki, ale każda z nich może być szybsza w niektórych przypadkach.

2.3.2. Uaktywnić filtr

Można znaleźć ten filtr w menu obrazu Filtry Rozmycie Rozmycie Gaussa ... 

2.3.3. Opcje

Rysunek 17.10. „Rozmycie Gaussa” Ustawienia parametrów filtru
Promień rozmycia
Tutaj można ustawić intensywność rozmycia. Zmieniając stosunek poziomego do pionowego rozmycia, można uzyskać efekt rozmycia ruchu. Można wybrać jednostkę z listy rozwijanej.
Metoda rozmycia
IIR
IIR oznacza „infinite impulse response”. To rozmycie jest najlepsze dla dużych wartości promienia i dla obrazów, które nie są generowane komputerowo.
RLERLE oznacza „Run-Length Encoding”. RLE najlepiej nadaje się na obrazach generowanych komputerowo lub takich z dużymi obszarami o stałej intensywności.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/plug-in-gauss.html