Zaznaczanie eliptyczne

Zaznaczenie eliptyczne na pasku narzędzi
Narzędzie służy do zaznaczania obszarów eliptycznych na obrazie, z wygładzaniem lub bez. Więcej informacji na temat zaznaczania obszarów w programie GIMP znaleźć można w Zaznaczanie. Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania.
Narzędzie może być również wykorzystywane do rysowania okręgu lub elipsy na obrazie. Aby otrzymać wypełnioną elipsę, należy utworzyć zaznaczenie eliptyczne, a następnie wypełnić je przy pomocy Wypełnienia kubełkiem. Najprostszym i jednocześnie najbardziej przystępnym sposobem uzyskania obwodu elipsy jest utworzenie zaznaczenia eliptycznego, a następnie rysowanie wzdłuż niego. W ostatnim przypadku zmiękczanie krawędzi nie będzie zbyt wysokiej jakości. Lepszą jakość można uzyskać tworząc dwa zaznaczenia eliptyczne różnego rozmiaru, a następnie wycinając zewnętrzne od wewnętrznego. Jednak tę operację trudno jest przeprowadzić prawidłowo. Polecenie Zaznaczenie Zaokrąglenie... znacznie ułatwia pracę.

Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie eliptyczne
  • klikając ikonę na pasku narzędzi
  • przy pomocy skrótu klawiszowego E
Klawisze modyfikujące
Notatka
Klawisze modyfikujące wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano jedynie klawisze charakterystyczne dla Zaznaczenia eliptycznego.
Ctrl
Przytrzymywanie klawisza po rozpoczęciu zaznaczania sprawia, że centrum zaznaczenia staje się punkt kliknięcia. W przeciwnym wypadku punkt kliknięcia zostanie wewnątrz prostokąta, zawierającego elipsę. Natomiast przytrzymanie Ctrl przed rozpoczęciem zaznaczania odejmie nowe zaznaczenie od już istniejącego.
Shift
Przytrzymywanie klawisza Shift po rozpoczęciu zaznaczania sprawi, że zaznaczenie będzie okrągłe. Przytrzymanie Shift przed rozpoczęciem zaznaczania doda nowe zaznaczenie do już istniejącego. Ctrl+Shift
Jednoczesne przytrzymanie obu klawiszy spowoduje nałożenie się ich efektów, tworząc okrąg, którego środkiem jest punkt kliknięcia. Przytrzymanie klawiszy przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje przecięcie nowego zaznaczenia z już istniejącym.

Posługiwanie się narzędziem

Przykład zaznaczenia eliptycznego
Po wybraniu tego narzędzia kursor z ikoną koła tak, jak to jest na obrazie. Metoda przeciągnij-upuść pozwala uzyskać elipsę (lub okrąg) w prostokątnym polu. Kiedy przycisk myszy zostanie zwolniony, przerywana linia („ maszerujących mrówek ”) nakreśla eliptyczny wybór. Nie jest konieczne, aby dostosować wybrór; można go łatwo zmienić rozmiar później.
Gdy wskaźnik porusza się na płótnie, selekcja i wskaźnik zmienia się. Można zmienić rozmiar zaznaczenia za pomocą uchwytów. Zobacz obsługę narzędzia prostokątnego zaznaczania.

Opcje narzędzia

Opcje Zaznaczenia eliptycznego
Normalnie Opcje narzędzia są wyświetlane w oknie załączonym pod Przybornikiem po aktywowaniu narzędzia.
Jeśli tak nie jest, można uzyskać do nich dostęp z paska menu obrazu Systemu Windows Okna dokowalneOpcje narzędzia , które otwiera okno opcji wybranego narzędzia.
Notatka
Zobacz Narzędzia zaznaczania z opcji pomoc, które są wspólne dla wszystkich tych narzędzi. Jedyne opcje, które są specyficzne dla tego narzędzia są opisane tutaj.
Tryb; Wygładzaj; Zmiękczaj krawędzie
Wspólne wybierz opcje.Wszystkie inne opcje
Opcje te działają dokładnie w ten sam sposób, jak te opisane dla Zaznaczenia prostokątnego. Więcej informacji w „Opcje narzędzia”.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/gimp-tool-ellipse-select.html