Odbicie obrazu

Użyj tej opcji, gdy potrzebujesz by osoby na zdjęciu, która jest w innym kierunku niż potrzebujesz, lub aby górna krawędź obrazu była na dole. Użyj  Narzędzia Narzędzia przekształcania → Odbicie lub skorzystaj z Ikona Odbicie z przybornika. Po wybraniu narzędzia do odbicia z zestawu narzędzi kliknij wewnątrz kanału. Elementy sterujące w dokumtu Opcje narzędzia umożliwiają przełączanie między trybami poziomymi i pionowymi.
Rysunek 3.35. Okno dialogowe "Odbicie"
Po wybraniu narzędzia do odbicia z zestawu narzędzi kliknij wewnątrz kanału. Narzędzie odwraca obraz poziomo. Użyj okna opcji, aby przełączyć się między poziomą a pionową. Jeśli nie jest ona już wyświetlana w stacji dokującej pod przybornikiem, kliknij dwukrotnie przycisk Przybornik. Można również użyć klawisza Ctrl, aby przełączać się między poziomymi i pionowymi opcjami. Na poniższych obrazach pokazano wszystkie możliwe przypadki:
Rysunki 3.36. Przykładowy obraz do odwracania
Obraz źródłowy
Poziomy odbity obraz
Odbity obraz w pionie
Poziomo i pionowo odbity obraz

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/en/gimp-tutorial-quickie-flip.html