O blogu

Docelowo blog, będzie integrował:
  • PODRĘCZNIK - przetłumaczone fragmenty podręcznika GIMP, niezbędne do realizacji programów ICDL/ECDL Image Editing (Edycja Obrazów) i/lub części kwalifikacji E.14. i EE.09. Tworzenie stron internetowych zawodu Technik informatyk.
  • LEKCJE - autorskie lekcje z grafiki komputerowej ukierunkowane na kształcenie umiejętności wykorzystywanych w tworzeniu blogów, stron i aplikacji internetowych.
  • ROZKŁADY - interaktywne rozkłady tematów i lekcji, zbiór linków do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • INNE - interaktywny sylabus (program nauczania), przykładowy egzamin ICDL/ECDL Edycja Obrazów (Image Editing).
Dodatkowo poruszane będą zagadnienia z publikowania efektów lekcji (tutoriali, projektów) na e-portfolio z wykorzystaniem blogów lub stron internetowych. Wersja demonstracyjna przyjkładowego porfolio dostępna pod adresem http://motywemporio.blogspot.com .
Zadania praktyczne i teoretyczne z grafiki (egzamin z kwalifikacji E.14) dostępne są na blogu http://egzamin-e14.blogspot.com/ .

Blog jest częścią portalu PLOTKARKA EDU