Modyfikowanie zdjęć na potrzeby strony WWW

Korekta

http://docs.gimp.org/2.4/images/toolbox/stock-tool-clone-22.png Retusz
  1. Wybierz miękki pędzel.
  2. Naciśnij przycisk Klonowanie.
  3. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij miejsce źródła klonowania.
  4. Klikając zamaluj obszar docelowy (unikaj pociągnięć).
Usuwanie czerwonych oczu
  1. Wybierz Zaznaczanie eliptyczne i zaznacz obszar do korekty.
  2. Z menu Filtry, z listy Uwydatnienie wybierz Usuwanie efektu czerwonych oczu....
  3. W oknie ustaw parametr Próg i zatwierdź przyciskiem OK.
Głębia kolorów
  1. Z menu Kolory wybierz Poziomy....
  2. Ustaw Poziomy wejściowe po analizie histogramu (przesuń uchwyty czarnego i białego punktu i korekty Gamma) i naciśnij przycisk OK.
  3. Korekta kolorów można wykonać wykorzystując funkcje automatyczne z menu Kolory wybierając z listy Automatycznie odpowiednią opcję lub ręcznie za pomocą Balans kolorów.

Zadanie

Utwórz stronę internetową zawierającą zestawienie (porównanie) obrazów oryginalnych i przekształconych.