Kształty i figury geometryczne

Przykład 1
  1. Uruchom edytor graficzny GIMP.
  2. Z menu Plik wybierz Nowy.
  3. W oknie Utworzenie nowego obrazu ustaw atrybuty Szerokość 300 px i Wysokość na 100 px i zaakceptuj przyciskiem OK.
  4. Używając różnych narzędzi zaznaczania  utwórz kształty i figury geometryczne z wykorzystaniem opcji z menu Edycja i różnych parametrów narzędzia Rysuj wzdłuż zaznaczenia (jeśli kompozycja tego wymaga włącz przyciąganie do siatki i ustal jej parametry).
  5. Wyeksportuj obraz do pliku figury.png.
  6. Opublikuj plik na stronie internetowej:
    <img src="figury.png" width="300" height="100" alt="Kształty i figury">

 Zadanie

Wykonaj  grafikę (inną niż prostokąt) z przezroczystym tłem. Efekt opublikuj na przykładowej stronie z tłem tonalnym.

Teoria

http://plotkarka.eu/PI/html5/obrazy.html