Pasek narzędzi

Narzędzia

Spis treści

1. Pasek narzędzi
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ikony narzędzi
1.3. Obszar kolorów i wskaźników
1.4. Opcje narzędzi
2. Narzędzia zaznaczania
2.1. Cechy wspólne
2.2. Zaznaczenie prostokątne
2.3. Zaznaczenie eliptyczne
2.4. Zaznaczenie odręczne (Lasso)
2.5. Zaznaczenie rozmyte (Czarodziejska różdżka)
2.6. Zaznaczenie według koloru
2.7. Inteligentne nożyce
2.8. Zaznaczenie pierwszego planu
3. Narzędzia malarskie
3.1. Cechy wspólne
3.2. Dynamika
3.3. Narzędzia pędzli (ołówek, pędzel, aerograf)
3.4. Wypełnienie kubełkiem
3.5. Gradient
3.6. Ołówek
3.7. Pędzel
3.8. Gumka
3.9. Aerograf
3.10. Stalówka
3.11. Klonowanie
3.12. Łatka
3.13. Klon perspektywy
3.14. Rozmywanie/wyostrzanie
3.15. Rozsmarowywanie
3.16 Rozjaśnianie/przyciemnianie
4. Narzędzia przekształcania
4.1. Cechy wspólne
4.2. Wyrównanie
4.3. Przesunięcie
4.4. Kаdrowanie i zmiana rozmiaru
4.5. Obrót
4.6. Skala
4.7. Nachylenie
4.8. Perspektywa
4.9. Odbicie
4.10.  Klatka
5. Narzędzia kolorów
5.1. Przegląd
5.2. Balans kolorów
5.3. Odcień i nasycenie
5.4. Barwienie
5.5. Jasność i kontrast
5.6. Próg
5.7. Poziomy
5.8. Krzywe
5.9. Redukcja kolorów
5.10. Desaturacja
6. Inne narzędzia
6.1. Informacje ogólne
6.2. Ścieżki
6.3. Pobranie koloru
6.4. Powiększenie
6.5. Miarka
6.6. Теkst
6.7. Działanie biblioteki GEGL

Pasek narzędzi

Wprowadzenie

Program GIMP posiada duży wybór narzędzi służących do szybkiej realizacji takich prostych zadań, jak zaznaczenie lub rysowanie ścieżek. Opis narzędzi umieszczonych na pasku narzędzi programu GIMP znajduje się poniżej.
GIMP posiada szeroki wybór narzędzi, które pozwalają na realizację różnych zadań. Narzędzia te można podzielić na pięć grup: Narzędzia zaznaczania, które pozwalają wybrać lub zmodyfikować obszar obrazu, którego dotyczyć będą dalsze zmiany; Narzędzia rysownicze, które pozwalają na zmianę kolorów w wybranych częściach obrazu; Narzędzia przekształcania, które umożliwiają zmianę geometrii obrazu; Narzędzia kolorów, pozwalające na zmianę rozkładu kolorów w całym obrazie; i Inne narzędzia, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii.
(Jeśli zastanawiacie się nad znaczeniem słowa "narzędzie", pojawiającego się w konwencji nazewniczej programu GIMP, to możecie rozumieć je jako sposób pracy nad obrazem, wymagający dostępu do jego widocznej części, który umożliwia wykonywanie operacji na obrazie przy pomocy wskaźnika oraz podgląd już wprowadzonych zmian. Jeśli jednak wyobrazicie sobie narzędzie jako piłę, a obraz jako drewno, nie powinno znacząco wpłynąć to na sens definicji.)

Ikony narzędzi

Ikony narzędzi w Przyborniku
Większość narzędzi aktywowana jest poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku narzędzi. Dostęp do niektórych (głównie do narzędzi kolorów) możliwy jest jedynie poprzez menu albo Narzędzia → Narzędzia kolorów, albo Kolory. W zasadzie każde narzędzie można aktywować poprzez menu Narzędzia; każde narzędzie można aktywować również poprzez skrót na klawiaturze.
W domyślnej konfiguracji tworzonej podczas pierwszego uruchomienia programu GIMP, nie wszystkie narzędzia mają swoje ikony na pasku narzędzi: np. narzędzia kolorów są pomijane. Zestaw widocznych na pasku narzędzi można dostosować używając okna Narzędzia. Są dwa główne powody, w których taka możliwość jest przydatna. Po pierwsze: rzadko używane narzędzi Sommairea nie będą rozpraszać naszej uwagi, co ułatwi znalezienie potrzebnego nam narzędzia; po drugie, jeśli często korzystamy z narzędzi kolorów, będzie nam łatwiej, jeśli ich ikony będą łatwo dostępne. Tak czy inaczej, niezależnie od paska narzędzi, dostęp do potrzebnego nam narzędzia można uzyskać poprzez menu Narzędzia.
Jeśli kursor myszki znajduje się wewnątrz obrazu jego kształt pozwala określić, jakie narzędzie jest aktualnie używane.

Obszar kolorów i wskaźników

Obszar kolorów i wskaźników w Przyborniku

Obszar kolorów

Aktywne Kolory w Przyborniku
Obszar kolorów
Obszar ten pokazuje podstawową paletę programu GIMP, składającą się z dwóch kolorów - pierwszoplanowego i tła. Kolory te są używane podczas rysowania, wypełniania i wielu innych operacji. Kliknięcie na dowolny z nich spowoduje otworzenie okna wyboru koloru.
Kolory domyślne
Kliknięcie na niewielki symbol w lewym dolnym rogu powoduje przywrócenie pierwotnych kolorów pierwszoplanowego i tła.
Zamień miejscami kolory pierwszoplanowy i tła
Kliknięcie ikony strzałki lub wciśnięcie klawisza X spowoduje zamianę miejscami kolorów pierwszoplanowego i tła.
Podpowiedź
Możliwe jest przeciągnięcie jednego z kolorów bezpośrednio na warstwę - zostanie ona w całości wypełniona wybranym kolorem.

Narzędzia Wskaźnik Obszar

Aktywny pędzel, deseń i gradient w Przyborniku
Ta część Przybornika wskazuje aktualny pędzel, wzór i nachylenie. Kliknięcie któregokolwiek z nich powoduje wyświetlenie okna dialogowego, które pozwala to zmienić.

Obszar aktywny Obrazek

Obszar aktywny Obrazek w Przyborniku
Miniatura aktywnego obrazu mogą być wyświetlany w tym miejscu, jeśli opcja „Aktywny Obraz ” jest zaznaczona w preferencjach Przybornika. Jeśli klikniesz na tej miniaturce otworzysz okno dialogowe, przydatne, jeśli masz wiele obrazów na ekranie. Możesz też kliknąć i przeciągnąć tę miniaturę, aby uruchomić  menedżera plików i bezpośrednio zapisać odpowiedni obraz.

Opcje narzędzi

W oknie dialogowym Opcje narzędzia narzędzia aerografu.
Przy korzystaniu z ustawień domyślnych (jak większość użytkowników), aktywacja narzędzia spowoduje pojawienie się okna „Opcji narzędzia” poniżej paska narzędzi. Jeżeli zaś Twoje ustawienia są inne, powinieneś je zmienić: trudno jest efektywnie korzystać z narzędzi nie mając możliwości szybkiej zmiany ich opcji.
Podpowiedź
W domyślnej konfiguracji Opcje narzędzia pojawiają się poniżej paska narzędzi. Jeśli z jakiegoś powodu opcje znikną, możesz je odzyskać poprzez menu Plik Okna dialogoweOpcje narzędzia a następnie przeciągnąć poniżej paska narzędzi. Aby uzyskać pomoc przejdź do strony Okna dialogowe i Dokowanie.
Każde narzędzie posiada swój własny zestaw ustawień. Wszelkie zmiany ustawień są zachowywane w trakcie danej sesji lub do momentu ich modyfikacji. Tak naprawdę jednak opcje narzędzi są zachowywane między sesjami. Zachowywanie ustawień może być niekiedy drażniące: narzędzie zachowuje się w sposób niepożądany, a dojście przyczyny tego jest niemożliwe, do momentu przypomnienia sobie, że używane były niestandardowe opcje ostatnim razem, gdy dane narzędzie było wykorzystywane.
Poniżej okna „Opcji narzędzia” znajdują się cztery przyciski:
Zapis opcji w wybranym zestawie
Przycisk ten pozwala na zapisanie ustawień aktualnie używanego narzędzia, co umożliwia późniejsze ich przywrócenie. Wywoływane jest niewielkie okno dialogowe, pozwalające na nazwanie zestawu opcji. Podczas przywracania ustawień, pokazywane są tylko zachowane zestawy dla aktualnie używanego narzędzia, tak więc przy wyborze nazwy zestawu nie trzeba uwzględniać nazwy narzędzia.
Odczyt opcji z wybranego zestawu
Przycisk ten pozwala na przywrócenie zachowanego zestawu ustawień dla aktualnie używanego narzędzia. Jeżeli ustawienia nigdy nie były zapisywane, przycisk ten nie będzie aktywny. W przeciwnym wypadku pojawi się menu pokazujące nazwy wszystkich zachowanych zestawów ustawień: wybranie jednej z pozycji spowoduje zastosowanie zapisanych ustawień.
Usunięcie wybranego zestawu opcji
Przycisk ten pozwala na usunięcie uprzednio zachowanego zestawu ustawień dla aktualnie używanego narzędzia. Jeżeli ustawienia nigdy nie były zapisywane, przycisk ten nie będzie aktywny. W przeciwnym wypadku pojawi się menu pokazujące nazwy wszystkich zachowanych zestawów ustawień: wybranie jednej z pozycji spowoduje usunięcie tych ustawień.
Przywrócenie wartości domyślnych
Przycisk ten przywróci wartość domyślną ustawień dla aktualnie używanego narzędzia.

Nowe suwaki
Suwaki opcji zostały zmienione w GIMP-2.8: nie jest widoczny, ale obszar ten suwak jest teraz podzielona na górnej i dolnej części.
Nowe narzędzie suwaki opcji dialogowych
Wskaźnik w górę strzałka w górnej części obszaru suwaka

Pozioma dwukierunkowa strzałka wskaźnik w dolnej połowie obszaru suwaka

  • W górnej połowie obszaru suwaka: kliknięcie strzałki w górę wskaźnik zestawów suwak na wartość, która zależy od położenia wskaźnika (nr referencyjny, nieprecyzyjne). Klikając i przeciągając w górę strzałki wskaźnik ustawia wartość za dużych ilościach.
  • W dolnej połowie powierzchni suwaka: kliknięcie dwukierunkowej strzałki wskaźnika nie ma wpływu. Klikając i przeciągając dwukierunkowej strzałki wskaźnik ustawia wartość o niewielkich ilościach.
Po ustawieniu wartości w przybliżeniu, można dostroić to właśnie za pomocą dwóch małych przycisków strzałek po prawej stronie suwaka.
Obszar wartość w obszarze suwaka pracuje jako edytor tekstowy: nie można edytować wartości lub wprowadzić nową wartość bezpośrednio.
Dla niektórych opcji, można przeciągnąć kursor na zewnątrz okna narzędziowego. Na przykład za pomocą suwaka rozmiaru, którego wartość maksymalna to 10000, można przeciągnąć kursor myszy do prawej strony ekranu.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.8/en/gimp-tools.html