ICDL/ECDL Image Editing

Edycja Obrazów

Moduł ten pozwala kandydatowi zrozumieć główne koncepcje cyfrowych obrazów i używania aplikacji do ich edycji, dodawania efektów i przygotowania obrazu do publikowania.

SYLABUS

Sylabus określa konkretną wiedzę i umiejętności, które tworzą ten moduł, konsultowany z ekspertami z danej dziedziny, z wielu stowarzyszeń i organizacji informatycznych.
Zobacz Sylabus Modułu Image Editing

Po zakończeniu tego modułu kandydat będzie w stanie:

  • Rozumieć pojęcia związane z obrazami cyfrowymi; formaty graficzne i modele barw.
  • Otwierać obraz; zapisać go w różnych formatach; ustawiać opcje pliku obrazu. 
  • Użyć wbudowanych opcji, takich jak wyświetlanie pasków narzędzi, palet, w celu zwiększenia wydajności.
  • Przechwycić i zapisać obraz; korzystać z różnych narzędzi zaznaczania; manipulowania obrazami.
  • Tworzyć i używać warstw; pracować z tekstem; używać efektów i filtrów; korzystać z narzędzi do rysowania i malowania.
  • Przygotować obraz do publikacji.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TEGO MODUŁU?

  • Wiedza i umiejętności mogą być stosowane w oprogramowaniu z profesjonalnych i darmowych pakietów do edycji obrazu.
  • Poświadcza znajomość najlepszych praktyk w podstawowej edycji obrazów cyfrowych.
  • Zapewnia solidną podstawę do pracy z obrazami cyfrowymi.
  • Opracowany przy udziale użytkowników komputerów, ekspertów z danej dziedziny i praktykujących specjalistów komputerowych z całego świata. Proces ten zapewnia odpowiedni poziom i zakres zawartości modułu.

ZAŁOŻENIA SYLABUSA:

KATEGORIAUMIEJĘTNOŚCI
Pojęcie obrazuObrazy cyfrowe, formaty graficzne, modele barw
Źródła obrazówPrzechwytywanie obrazów
Korzystanie z aplikacjiTworzenie obrazu, Ustawienia, Zwiększanie wydajności
Praca z obrazamiZaznaczanie, Warstwy, Tekst, Efekty i filtry
Rysowanie i malowanieNarzędzia do rysowania, Narzędzia malarskie
Przygotowanie do publikacjiUstawienia, Publikacja

PRZYKŁADOWE TESTY

Zapewniamy przykładowe testy, aby umożliwić potencjalnym kandydatów ich poznanie  i lepsze przygotowanie się do egzaminów.


Proszę zwrócić uwagę: Odpowiedzi do pytań wielokrotnego wyboru w tych dokumentch, zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi na temat praktycznych zadań.

Zacznij korzystać z Modułu


Opracowano na podstawie: